Masterclass 2013

Op 21 en 28 mei 2013 organiseren PACKED vzw, Creative Commons België, Open Knowledge Foundation België en FARO de Masterclass Open Cultuur Data.

In twee halve dagen leren we wat ‘Open Data’ nu juist is en hoe jouw instelling ook ‘open’ kan zijn. Hiervoor voorzien we zowel een theoretisch luik als meer praktijkgerichte sessies. In de workshop worden basisbeginselen en –concepten van open data uiteengezet, maar de aandacht gaat vooral naar het opstellen van een datastrategie, het opstarten van de nodige dataservices en het oplossen van juridische en technische obstakels. De uiteenzetting gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij zoveel mogelijk wordt teruggekoppeld naar de concrete situatie in de organisaties van de deelnemers.

Het doel is dat deelnemers na afloop van de workshop in staat zijn minstens één dataset open te stellen tegen Apps for Culture op 21 september 2013.

Het volledige programma en de lijst van deelnemers aan de masterclass vind je hier.

 

Verslag

Verslag masterclass 21 mei 2013

Verslag masterclass 28 mei 2013

 

Presentaties

Presentatie Inleiding tot auteursrecht – Yannick H’Madoun (CC-BE)

Presentatie Open Data – Pieter Colpaert (OKFN)

Presentatie Creative Commons licenties – Yannick H’Madoun (CC-BE)

Presentatie rechten klaren voor Open Data – Yannick H’Madoun (CC-BE)

Presentatie Wiki(p/m)edia – Romaine (Wikimedia)

Presentatie PACKED vzw – Henk Vanstappen (PACKED vzw)

Presentatie voorbeelden van hergebruik / Toepassingen Open Data – Henk Vanstappen (PACKED vzw)

Presentatie voorbeelden van hergebruik / Vlaamse Agent Authority met Open Data – Joris Janssens (PACKED vzw)

Presentatie voorbeelden van hergebruik / Youtube playlist – Bram Wiercx (FARO)

Presentatie Datapitches, portretrecht & privacy – Yannick H’Madoun (CC-BE)

Presentatie Linked Open Data – Pieter Colpaert (OKFN)

 

Leesmateriaal

Als voorbereiding op de masterclass werken we ook met leesmateriaal dat ontwikkeld werd in het kader van opencultuurdata.nl: hoewel ze dus in de eerste plaats geschreven zijn vanuit een Nederlands perspectief blijven de principes hetzelfde en vormen ze een goede bundeling van de basics.

Auteursrecht en Open Data in de Culturele sector – Nikki Timmermans & Maarten Zeinstra (Kennisland)

Naast technologische uitdagingen vormt het auteursrecht een van de grootste drempels voor het open beschikbaar stellen van de collectie en aanverwante data. In deze paper wordt ingegaan de diverse auteursrechtelijke aspecten van het auteursrecht. Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen content en metadata, er wordt gesproken over reproducties en de duur van het auteursrecht. Ook worden netelige kwesties over vrijwilligers hier getackeled.

Creative Commons-licenties en methoden voor het openstellen van culturele data – Nikki Timmermans & Maarten Zeinstra (Kennisland)

Naast het uitzoeken van wie nu eigenlijk rechthebbende is van de gedigitaliseerde collectie en beschrijvende metadata is het voor open cultuur data van belang dat je andere toestemming geeft tot het gebruik van je dataset. In deze paper wordt de werking van Creative Commons-licenties uiteengezet. Door Creative Commons-licenties te gebruiken geeft je iedereen toestemming om het werk onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en te verspreiden. Als je eenmaal een licentie gekozen hebt zal je de licentie ook goed moeten communiceren naar de gebruikers van je data. De plaatsing van de licentie in je metadata en andere gereedschappen worden in deze papers ook beschreven. Openbeelden.nl werd door deze paper gebruikt als een best-practice voorbeeld.

Open Data: Delen, Verbinden, Verrijken – Nikki Timmermans & Maarten Zeinstra (Kennisland)

De derde en laatste paper gaat over het delen, verbinden en verrijken van open data en hoe je als culturele instelling daar het meeste uit kunt halen. De laatste paper rust zwaar op de ervaringen van het Nationaal Archief, het Amsterdam Museum, ab‐c Media, EYE Film Instituut Nederland, het Rijksmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Deze culturele instellingen waren nauw betrokken bij de masterclass in Nederland en hebben allemaal al enige tijd datasets beschikbaar.

 

Tools

PACKED vzw ontwikkelde een handleiding voor het klaren van rechten voor cultureel erfgoed. Met het ‘klaren van rechten’ bedoelen we het vaststellen (1) of er auteursrechten rusten op een bepaald werk en (2) hoe (en met wie) deze geklaard kunnen worden om je collecties juridisch veilig te digitaliseren en/of te publiceren op het web. Deze handleiding kan je raadplegen op www.projectcest.be.

Naast info over de doorlopen stappen kan je ook enkele kant-en-klare modeldocumenten downloaden:

  • de modelcontracten zijn bruikbaar voor het opstellen van een licentie
    • met een rechthebbende van een werk (bv. een kunstenaar)
    • met een rechthebbende van een fotografische reproductie van het werk (bv. de reprofotograaf)
    • met een kunstenaar voor de exploitatie van een kunstwerk van zijn hand
  • voor het sluiten van een overeenkomst met een auteur voor de uitgave van een boek
  • overeenkomsten die je best afsluit met de auteur voorafgaand aan het crëeren van het werk, bv. met een fotograaf of met een werknemer uit je organisatie.

Deze documenten vind je in de sectie ‘Modeldocumenten‘.

De handleiding komt ook voort uit de betrokkenheid van PACKED vzw bij de Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Auteursrecht die in februari 2011 in samenwerking met FARO, VKC en MovE werd opgericht. Een belangrijk doel van deze gebruikersgroep is de expertise van haar leden met betrekking tot auteursrecht te versterken en vormingen aan te bieden. Aanmelden voor deze groep kan door een e-mail te sturen naar Jeroen Walterus (FARO).

 

Vragen?

Stel ze aan barbara@packed.bejoris@packed.behenk@packed.be – yannick.hmadoun@okfn.orgpieter.colpaert@okfn.org

← Terug