KIK: kerken in Vlaams-Brabant

Wie?

Het KIK is een federale wetenschappelijke instelling die instaat voor de studie, de bewaring en de valorisatie van het Belgisch kunstpatrimonium. Sinds 1948 verenigen drie departementen kunsthistorici, chemici, fysici, restaurateurs en fotografen die samenwerken om kunstwerken vanuit verschillende invalshoeken en zo volledig mogelijk te onderzoeken.

Wat?

Deze dataset bevat foto’s en beschrijvingen van kerken in Vlaams-Brabant, omvattende zowel de architectuur, inclusief details binnen en buiten.

Metadata
Bijna 19.396 records van “objecten” met referenties nar 42.455 foto’s (waarvan het overgrote deel van deze foto’s digitaal online beschikbaar is. Een duizendtal, meestal beginnend met de letters Di of di zal pas digitaal beschikbaar zijn in 2014-2015). Administratieve en technische meta data enerzijds (welk object, afmetingen, data enz.) en wetenschappelijke meta data anderzijds (iconografie, langere beschrijvingen enz.)

Digitale objecten
Voornamelijk z/w jpegs, maar ook in kleur. De bedoeling is momenteel dat ze nog niet worden meegenomen in de opencultuurdatasets, maar enkel naar verwezen worden, hoewel er in de nabije toekomst aan wordt gewerkt om deze beelden ook op andere en open wijze beschikbaar te stellen.

Taal: Nederlandstalig.

Geodata: impliciet

Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data

Gezien gelijkaardige datasets van andere kerken (of andere openbare gebouwen) kunnen gemaakt worden, is in eerste instantie gedacht aan een soort (visuele) gids bij het bezoek (toerisme?). De informatie zou kunnen gecombineerd worden met informatie over het onroerend erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Mobiele apps en websites kunnen linken naar de foto’s op de website van het KIK.

Beschikbare velden

Gegevens (1)
type systeemnaam betekenis/ inhoud voorbeeld
nummer <object_number> KIK-nummer van het object 10711
tekst <related_object.reference> KIK-nummer van het negatief A31329A31330
Thesaurus (domein OBJECT) <object> soort object sarcofaag[reliek-]
Thesaurus personen en instellingen <creator> vervaardiger onbekend
Thesaurus (domein ROLE) <creator.role> rol vervaardiger beeldhouwer
tekst <title> Titel van het object
datum <production.date.start>
<production.date.end>
Datum van vervaardiging 17411760 ca.
Thesaurus (domein MATERIAL) <material> Materiaal Hout
Thesaurus (domein TECHNIQUE) <technique> Techniek gebeeldhouwdgeschilderd
URI (naar digitaal beeld) <resource> URL naar afbeelding (2) http://www.kikirpa.be/image/A/3/1/a31329_std.jpghttp://image.kikirpa.be/photostd/a31329

http://image.kikirpa.be/test-hires.php?code=a31330

URI (naar digitaal beeld in omgeving) <resource> URL naar digitaal beeld in omgeving via objectnummer (3) http://www.kikirpa.be/www2/cgi-bin/wwwopac.exe?
DATABASE=obj2&LANGUAGE=1&OPAC_URL=&
10711=ON&LIMIT=50
Thesaurus personen en instellingen <institution> Naam van de instelling waar het object zich bevindt Kerk O.L.Vrouw
geo <place> Plaatsnaam Alsemberg

 

(1) Opmerking: opgelet: deze gegevens dienen enkel voor een pilootproject van opencultuurdata.be en worden nog niet vrijgegeven voor ander gebruik. Een afgewerkte set kan later aan gevraagd worden na positieve evaluatie van het pilootproject.

Al deze informatie is natuurlijk voor aanpassingen vatbaar. Het gaat om een experiment. We zijn nog steeds bezig met de migratie en het aanspreken via leesbare URI is nog niet ingevoerd. Ook sommige andere zaken zijn nog aan veranderingen onderhevig.

(2) URL naar afbeelding wordt gevormd door:
– prefix + <related_object.reference> + suffix “http://www.kikirpa.be/image/” + <related_object.reference> + “_std.jpg” waarbij het pad wordt opgebouwd uit de eerste drie tekens van het fotonummer en het fotonummer zelf enkel kleine letters heeft (geen hoofdletters).
– SIMPLE URL Een eenvoudiger URL is in opbouw en heeft de vorm “http://image.kikirpa.be/photostd/” + <related_object.reference>
– ZOOM url-opbouw is voorlopig http://image.kikirpa.be/test-hires.php?code= + <related_object.reference>

(3) URL naar digitaal beeld in omgeving via objectnummer moet automatisch gecreëerd worden op volgende manier: prefix + objectnummer + suffix “http://www.kikirpa.be/www2/cgi-bin/wwwopac.exe?DATABASE=obj2&LANGUAGE=1&” + <object_number> + “=ON&LIMIT=50”

Bereikbaarheid

1. metadata

Bereikbaarheid
methode formaat adres
download xml Op aanvraag (voorlopig)

2. Afbeeldingen

Bereikbaarheid
methode formaat adres
download jpg via url in dataset

 

Voorwaarden  voor hergebruik

Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: erik.buelinckx@kikirpa.be

 Metadata: alle administratieve en technische objectbeschrijvingen (meta data) worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het wordt op prijs gesteld om genoemd te worden als bron van informatie, inclusief link naar het object in context op de website van het KIK. De juiste bronvermelding daarbij is: [Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), Brussel].

Opgelet: bij wetenschappelijke beschrijvingen hoort de wettelijke auteursvermelding. Deze wordt waar nodig in de beschrijving zelf meegegeven). Graag vernemen we welke toepassingen er met de meta data zijn ontwikkeld via: erik.buelinckx@kikirpa.be

Afbeeldingen: een lage resolutie versie (voldoende voor half scherm ongeveer) van de digitale objecten (foto’s) kan onder CC-BY-SA beschikbaar worden gesteld. De juiste bronvermelding daarbij is: [© Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), Brussel] en er moet een link zijn naar de afbeelding in context op de website van het KIK.

De mogelijkgheid te linken naar een zoomable digitale afbeelding mag enkel mits vermelding bron en link naar het object in context op www.kikirpa.be

Contactpersoon

naam Erik Buelinckx
e-mail erik.buelinckx@kikirpa.be
telefoon +32 (0)2 739 67 46
organisatie Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA)
website http://www.kikirpa.be
← Terug