VAi / CVAa: gebouwendatabank Vlaams Architectuurinstituurinstituut

Wie?

Als landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving, wil het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) het maatschappelijk belang van dit erfgoed aan de orde stellen en werk maken van de opsporing en registratie ervan. Hierbij zet het Centrum sterk in op het delen en ontwikkelen van kennis.

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur uit Vlaanderen, met als streefdoel om het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur te verspreiden.  Het CVAa werkt onder de koepel van het VAi.

Wat?

Metadata

De VAi gebouwendatabank bevat 890 records over architectuurrealisaties in Vlaanderen vanaf 1997. De gebouwen zijn telkens inzendingen voor de Jaarboeken Architectuur (vanaf 2012: Architectuurboek) of werden getoond tijdens de Dagen van de Architectuur.

Momenteel is een deel van de databank online raadpleegbaar gemaakt op de website van het VAi. Het gaat hierbij om een selectie van ingezonden projecten voor het Architectuurboek. Op dit moment staan een 300-tal gebouwen online. Per gebouw is er meestal één Nederlands en één Engels record, wat een totaal geeft van 475 records.

De databank wordt met elke nieuwe editie van het Architectuurboek (tweejaarlijks) of Dag van de Architectuur (eveneens tweejaarlijks) opnieuw aangevuld.

Digitale objecten

  • Projectfoto’s in JPG, JPEG, PNG (meerdere per record)
  • Projectplannen in PDF (0 tot meerdere per record)

Opmerking: Voor de foto’s en plannen beschikt het VAi niet over het recht om deze onder een open licentie te publiceren.

 

Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data

  • Digitale kaart met overzicht hedendaagse architectuurrealisaties
  • Architectuurreisgids
  • Koppeling met projecten als archinform.net, Art Photo Index…

Beschikbare velden

Gegevens
type systeemnaam betekenis/inhoud voorbeeld
tekst <Titel> Titelomschrijving van het project Uit het Architectuurboek N°10: ’s Hertogenmolens, Aarschot
tekst <Straat> Straatnaam Demerstraat
getal <Postcode> Onderdeel postcode 1018
tekst <Postcode letters> Onderdeel postcode KK
tekst <Gemeente> Naam gemeente Amsterdam
tekst <Land> Naam land Nederland
datum <Datum ontwerp> maand (optioneel) en jaar van voltooiing ontwerp 2004
datum <Datum oplevering> Maand (optioneel) en jaar van  voltooiing uitvoering 2010
tekst <Ontwerpers> Naam van de ontwerper / ontwerpbureau An Fonteyne, Jitse van den Berg, Philippe Vierin
tekst <Architect> Naam van architect / architectenbureau noAarchitecten
tekst <Studiebureau> Naam van studiebureau constructie THV Technum-TDE , installaties THV Technum-TDE,  akoestiek THV Technum-TDE , Controlebureau: Seco
tekst <Aannemer> Naam van aannemer Kumpen
tekst <Type gebouw> Trefwoord van het type gebouw Commercial space
tekst <Plannen> Bestandsnamen van plannen inplantingsplan , niveau 0 , niveau 1 , niveau 2 , gevel west
getal <Oppervlakte> opp. in m² 2 325 m²
getal <Volume> vol. in m³ 825 m³
URL’s <Foto> Link naar een foto van het project (De foto gebruikt in overzichten en op homepage) http://static.vai.be/sites/default/files/fotos/projecten/s12_jaar_afb_p26_0.jpg
URL’s <Fotogalerij> Link naar meerdere foto’s van het project http://static.vai.be/sites/default/files/fotos/projecten/s12_jaar_afb_p26.jpg, http://static.vai.be/sites/default/files/fotos/projecten/s12_jaar_afb_p23.jpg, http://static.vai.be/sites/default/files/fotos/projecten/s12_jaar_afb_p24.jpg, …
tekst <Berichttekst> Omschrijving van het project  
tekst <Taal> Taal van de berichttekst NL

Opmerkingen

  1. Enkel de 475 records die publiek zijn gemaakt op de VAi-website zullen onder open licentie ter beschikking worden gesteld. De bedoeling van de gebouwendatabank is immers om referenties te geven van kwaliteitsvolle architectuur.
  2. Niet alle metadatavelden worden om privacyredenen als open data ter beschikking gesteld. Het gaat hier om de velden <nummer> (d.i. het huisnummer); <opdrachtgever>; <Bouwkost>; <Bouwkost per m²>.
  3. de URL’s van de afbeeldingen en de bestandsnamen van de plannen worden hier enkel ter info meegegeven. De afbeeldingen kunnen volgens de afspraken enkel getoond worden in de oorspronkelijke HTML-omgeving van de databank, zodat de URL’s niet kunnen worden gebruikt.

 

Bereikbaarheid metadata

Bereikbaarheid
methode formaat adres
browse HTML http://www.vai.be/gebouwendatabank
Download CSV https://data.opencultuurdata.be/CVAA-VAI/cvaa-vai.csv
Datatank http://data.appsforculture.be/vai/data.about

Voorwaarden  voor hergebruik

Voorwaarden metadata
licentie Toelichting
CC0 Het wordt op prijs gesteld om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: [Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen].Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: wim.lowet@vai.be

 

Voorwaarden content (digitale objecten)
licentie Toelichting
n.v.t. Voor de foto’s en plannen beschikt het VAi niet over het recht om deze onder een open licentie te publiceren.

 

Contactpersoon

Contactgegevens 
naam Wim Lowet
e-mail wim.lowet@vai.be
telefoon 032 42 89 77
organisatie VAi-CVAa
website www.cvaa.be / www.vai.be

 

← Terug