Datablog schrijven

[Als er meerdere datasets worden aangeboden, maak dan een datablog voor elke dataset.
Gebruik het Word of ODT-sjabloon ]

1.    Wie?

[Geef een korte beschrijving van de organisatie]
 

2.    Wat?

[Geef een beschrijving van de oorsprong en inhoud en vorm van de metadata. Beschrijf onder meer:

 • aantal
 • onderwerp
 • type: objecten, personen, plaatsen, …
 • taal van de metadata
 • geografische gegevens]

[Beschrijf de content (digitale objecten). Beschrijf onder meer:

 • type (beeld, geluid, video, …)
 • aantal digitale objecten
 • formaat (pdf, jpg, mp3)
 • resolutie]


3.    Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data

[Geef een aantal mogelijke toepassingen van je dataset. Ontwikkelaars zijn vrij een eigen toepassing te kiezen, maar je kan hen hiermee alvast een aantal ideeën geven.

 • mogelijke toepassingen
 • mogelijke combinaties met andere datasets
 • mogelijke platformen: mobiele app, website, …]

 

4.    Beschikbare gegevens

Geef de naam, type en betekenis van elk metadata-element (veld) van je dataset, zoals:

 • Metadata met betrekking tot de inhoud, vorm en oorsprong, zoals titel, objectnaam, vervaardiger, … ;
 • Metadata met betrekking tot juridische aspecten, zoals auteursrecht. Zie ook 1.5 Voorwaarden voor gebruik;
 • Metadata die relaties tot andere objecten aangeven (bv. deel van-relaties);
 • Metadata met betrekking tot de digitale objecten (bv. URL van de digitale beelden).

 Geef eventueel een voorbeeld ter verduidelijking.

 Voorbeeld:

type systeemnaam betekenis/inhoud voorbeeld
tekst <title> Titel van het object  
datum <date> datum van vervaardiging 1905-09-27
geo <latlong> geografische coördinaten  
URI <resource> URL met verwijzing naar afbeelding  

 

5.    Bereikbaarheid:

Geef aan op welke manier, in welk formaat en waar de data bereikbaar zijn.

Voorbeelden:

methode formaat adres
download xml http://www.mijnorganisatie.be/data/dataset.xml
OAI-PMH dublincore/xml http://www.mijnorganisatie.be/oai/catgeneric/server.phtml?
API xml  

 

6.    Voorwaarden  voor hergebruik

Geef de licentie waaronder de metadata en digitale objecten beschikbaar worden gesteld. Voor metadata wordt gevraagd deze onder een CC0 licentie vrij te geven.

De content (digitale afbeeldingen, geluid of video) kunnen eventueel onder CC-BY of CC-BY-SA licentie gegeven worden. Geef eventueel een nadere toelichting zoals in het voorbeeld.

Voorbeeld:

licentie Toelichting
CC0 Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld en de afbeeldingen zijn Publiek Domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het wordt op prijs gesteld om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: [Naam organisatie, Stad]. 

Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: naam@mijnorganisatie.be

 

7.    Contactpersoon

Geef de gegevens van de contactpersonen bij wie om inhoudelijke, auteursrechtelijke en/of technische toelichting kan worden gevraagd.

Contactgegevens inhoudelijke aspecten
naam
e-mail
telefoon
organisatie
website

 

Contactgegevens juridische aspecten
naam
e-mail
telefoon
organisatie
website

 

Contactgegevens technische aspecten
naam
e-mail
telefoon
organisatie
website

 

 

← Terug