NMBS Erfgoedcollectie

 

1.    Wie?

 

Organisatie
NMBS-Holding beheert het historisch erfgoed en de documentatie van de Belgische spoorwegen. Naast locomotieven, rijtuigen, wagens en kleinere voorwerpen gelinkt aan de spoorwegwereld bevat de collectie ook archieven, affiches, foto’s, films… Binnenkort zal een deel van dit spoorwegerfgoed worden tentoongesteld in Train World.  

 

2.    Wat?

 

Metadata
Deze dataset bevat 801 records uit onze digitale catalogus. Het zijn vooral foto’s en affiches, maar ook schaalmodellen, locomotieven, prenten en kleine objecten. Zij geven op kleine schaal een afspiegeling van onze erfgoedcollectie. 

 

Content (digitale objecten)
De metadata zijn beschikbaar in het Frans en Nederlands. Bij elke objectbeschrijving horen één of meerdere foto’s (jpg). Deze foto’s dragen als naam het objectnummer en kunnen zo gelinkt worden aan de objectbeschrijving waarbij ze horen. 

 

 

3.    Beschikbare gegevens

 

Gegevens
type systeemnaam betekenis/inhoud voorbeeld
getal <priref> identifier 234
tekst <institution.name> naam van de eigenaar NMBS-Holding
tekst <section> overkoepelende collectie waartoe het object behoort fototheek
tekst <collection> deelcollectie waartoe het object behoort schaalmodellen
tekst <object_name> type object schilderij
tekst <object_number> inventarisnummer 1234, Z00035
tekst <title> titel
tekst <description> beschrijving van het obejct en eventuele contextinformatie
tekst <keyword> trefwoorden
tekst <creator> vervaardiger
tekst <creator.role> rol van de vervaardiger fotograaf, fabrikant,…
tekst <production.place> plaats van vervaardiging
datum <production.date.start> datum van vervaardiging (startdatum) 1956-07-12
tekst <production.date.start.prec> specificaties bij de datum schatting, z.d.
datum <producton.date.end> datum van vervaardiger (einddatum)
tekst <production.date.end.prec> specificaties bij de datum
tekst <technique> techniek waarmee het object werd vervaardigd
tekst <material> materiaal waarin het object werd vervaardigd hout
tekst <dimension.type> type afmeting hoogte
getal <dimension.value> waarde van de afmeting 45
tekst <dimension.unit> eenheid afmeting cm
tekst <colour_aspect> kleurweergave van foto’s zwart-wit

 

4.    Bereikbaarheid:

 

Bereikbaarheid
methode formaat adres
 download xml http://nmbs.opencultuurdata.be/NMBS-Holding.xml
 download json http://nmbs.opencultuurdata.be/NMBS-Holding.json

Afbeeldingen terug te vinden op:

http://nmbs.opencultuurdata.be/images/

http://nmbs.opencultuurdata.be/images/images_nmbs.zip

 

5.    Voorwaarden  voor hergebruik

 

Voorwaarden metadata
licentie Toelichting
CC-BY De metadata mogen gekopieerd, verspreid en bewerkt worden, met als bronvermelding: ‘Collectie NMBS-Groep’. We worden graag op de hoogte gehouden van alle toepassingen die met onze data gemaakt worden (mail: lisa.maesschalck@b-holding.be).

 

Voorwaarden content (digitale objecten)
licentie Toelichting
CC-BY-SA De digitale objecten mogen gekopieerd, verspreid en bewerkt worden. We verwachten dat elke publicatie van deze objecten gebeurt onder dezelfde voorwaarden en steeds met als bronvermelding: ‘Collectie NMBS-Groep’. We worden graag op de hoogte gehouden van alle toepassingen die met onze data gemaakt worden (mail: lisa.maesschalck@b-holding.be).

 

6.    Contactpersoon

 

Contactgegevens inhoudelijke aspecten
naam Lisa Maesschalck
e-mail lisa.maesschalck@b-holding.be
telefoon 02/525.22.55
organisatie NMBS-Holding
website

 

Contactgegevens technische aspecten
naam Lisa Maesschalck
e-mail lisa.maesschalck@b-holding.be
telefoon 02/525.22.55
organisatie NMBS-Holding
website

 

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.