Letterenhuis – literaire handschriften

1.    Wie?

Het Letterenhuis is het levende geheugen van de letteren in Vlaanderen. Het Letterenhuis verzamelt, bewaart en ontsluit het archivalische en documentaire erfgoed van Vlaamse schrijvers, maar ook van individuen en organisaties die actief zijn in het literaire veld in Vlaanderen, zoals vertalers, tijdschriftredacties, literaire genootschappen, illustratoren en uitgeverijen.

De collectie bevat ruim twee miljoen brieven en handschriften, 130.000 foto’s en 50.000 affiches. Voorts bewaart het Letterenhuis audiovisueel materiaal, documenten en knipsels, iconografisch materiaal zoals prenten, schilderijen, beelden en tekeningen.  Een groot deel van de collectie is beschreven in de databank Agrippa en gedigitaliseerde objecten zijn beschikbaar in lage resolutie.

2.    Wat?

Dataset van de rechtenvrije literaire handschriften uit de collectie van het Letterenhuis.  Het gaat om 2863 detailbeschrijvingen van handschriften van auteurs die voor 1943 zijn overleden. De metadata van de dataset zijn beschikbaar in  XML, CSV en JSON.

Naast de metadata van de dataset handschriften zijn er voor sommige handschriften afbeeldingen beschikbaar als thumbnail en in lage resolutie.

Zie ook opendata.antwerpen

 

3.    Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data

Combinatiemogelijkheden:

 • combinatie met catalografische beschrijvingen van het gepubliceerd werk van bijvoorbeeld Paul van Ostaijen in catalogi van bibliotheken
 • combinatie met data van website van DBNL
 • combinatie met objectbeschrijvingen van gerelateerd materiaal beheerd door andere erfgoedinstellingen (linked data)

Mogelijke platformen en toepassingen:

 • literair parcours/literaire wandeling langs gebouwen en straten die figureren in werken van auteurs
 • literaire tijdlijn, literaire kalender
 • citatenapp
 • metadatacorrectie,
 • literaire app met aanlevering van digitale object (naast boek en data over auteur) gecombineerd met catalografische en biografische metadata uit andere databanken
 • handschrift van de dag: handschrift gelinkt aan actualiteit
 • handschriftenrepertorium per auteur: combinatie met andere databanken
 • literaire prijzenapp, …
Resources om combinaties mee te maken: Archives et Musée de la Littérature (OAI-PMH), …

 

4.    Beschikbare gegevens 

type Systeemnaam betekenis/inhoud voorbeeld
     
tekst <identity><recid>  recordnr tg:lhhs:1051
tekst <identity><ref> referentie BE-ANN07/hs/000000990
tekst <inventorynumber> inventarisnr 47944/19
tekst <field><display> Formaat 28 x 22 cm
Tekst <field><display> Genre Poëzie
datum <identity><datedisplay> datum [10/03/1921] 
Tekst <field><display> Omvang 2 vellen
Tekst <field><display> stadium handgeschreven
Tekst <titlegroup><title> Titel Huldegedicht aan Singer
tekst <titlegroup><title> Titel Singer Singer naaimasjien
Tekst  <notegroup><note> Annotatie **Beschrijving** Twee bladen (281 x 221 mm) aan twee zijden beschreven in zwarte inkt; ongesign., ongedat. Onderaan pag. [4], in potlood een aantekening van Van Ostayen: ‘tot hier voor het Groteske boek’. Versie zoals in het _Verzameld Werk_, licht afwijkend van de eerste publicatie. **Publicatie** Gepubliceerd in _Avontuur_, 1ste jg., nr. 3, april (= juni) 1928, pp. 27-29. In _Verzameld Werk_, dl. 2, pp. 168-170.
Tekst <relationgroup><name> Auteur Paul van Ostaijen
url <illustration><url> Link naar lowres http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1051h.gif
url <illustration><url> Link naar thumbnail http://anet.ua.ac.be/docman/lh/878b6b/tglhhs1051.jpg

 

5.    Bereikbaarheid:

Bereikbaarheid
static csv http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/letterenhuisliterairehandschriften.csv
static json http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/letterenhuisliterairehandschriften.json
static xml http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/letterenhuisliterairehandschriften.xml

Ook bereikbaar via de appsforculture datatank:
http://data.appsforculture.be/letterenhuis/vlaamse_literatuur.about

 

6.    Voorwaarden  voor hergebruik

Voorwaarden metadata
licentie Toelichting
 CC0 Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het wordt op prijs gesteld om vermeld te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: [Letterenhuis, Antwerpen].
Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: letterenhuis@stad.antwerpen.be

 

Voorwaarden content (digitale objecten)
licentie Toelichting
 Public Domain Alle afbeeldingen zijn Publiek Domein. Dit houdt in dat ze zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het wordt op prijs gesteld om vermeld te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: [Letterenhuis, Antwerpen].
Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: letterenhuis@stad.antwerpen.be

 

 

7.    Contactpersoon

Contactgegevens inhoudelijke aspecten
naam Isabelle van Ongeval
e-mail Isabelle.vanongeval@stad.antwerpen.be
telefoon 03/222.93.36
organisatie Letterenhuis
website www.letterenhuis.be

 

Contactgegevens technische aspecten
naam Jan Corthouts
e-mail Jan.Corthouts@ua.ac.be
telefoon
organisatie Anet
website

 

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.