Letterenhuis – affichecollecties

1.    Wie?

Het Letterenhuis is het levende geheugen van de letteren in Vlaanderen. Het Letterenhuis verzamelt, bewaart en ontsluit het archivalische en documentaire erfgoed van Vlaamse schrijvers, maar ook van individuen en organisaties die actief zijn in het literaire veld in Vlaanderen, zoals vertalers, tijdschriftredacties, literaire genootschappen, illustratoren en uitgeverijen.

De collectie bevat ruim twee miljoen brieven en handschriften, 130.000 foto’s en 50.000 affiches. Voorts bewaart het Letterenhuis audiovisueel materiaal, documenten en knipsels, iconografisch materiaal zoals prenten, schilderijen, beelden en tekeningen.  Een groot deel van de collectie is beschreven in de databank Agrippa en gedigitaliseerde objecten zijn beschikbaar in lage resolutie.

2.    Wat?

De vrijgegeven dataset bevat 2109 objectbeschrijvingen van affiches afkomstig uit de aankoop Henri Grell (1914) en het legaat Jules Baetes (1938), allemaal affiches uit de bloeiperiode van de art nouveau. De collectie bevat topstukken van Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, Edward Penfield en Henry Patrick Raleigh.

De metadata zijn enkel in het Nederlands beschikbaar.  Bij ieder record zijn er digitale afbeeldingen van de affiche in thumbnail en in lage resolutie beschikbaar. De metadata zijn in CSV, JSON en XML beschikbaar.

Zie ook opendata.antwerpen

 

3.    Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data

  • Illustratief, ondersteuning voor uiteenlopende onderzoekstopics periode belle époque: spoorwegen, sport, tentoonstellingen, theaterleven,…
  • Mogelijke platformen en toepassingen: mobiele apps, websites, tijdlijn, kalender, metadatacorrectie,…
  • Combinatiemogelijkheden met andere databanken die historische gegevens over vormgevers, drukkers/uitgevers, lettertypes… bevatten.
  • Combinatiemogelijkheid met catalografische beschrijvingen van catalogi waarin affiches beschreven worden
  • Resources om combinaties te maken: Het Geheugen van Nederland, Affichecollectie Universiteit Amsterdam , Italian Artist’s Posters en  Le centre de l’affiche (Toulouse).

 

4.    Beschikbare gegevens 

Type Systeemnaam betekenis/inhoud voorbeeld
   
Tekst <identity><recid> recordnr tg:lhps:32921
Tekst <identity><ref> referentie BE-ANN07/ps/000032157
 tekst <field><display> formaat 49×34
Tekst <field><display> drager doek
datum <identity><datedisplay> datum 08/09/1900–08/11/1900
Tekst <identity><description>  beschrijving Eigen Vorming Borgerhout / Tentoonstelling van Schoone en Toegepaste Kunsten / 25 Oktober tot 1 November 1908 op het Gemeentehuis / Plechtige opening op 25 oktober, om 11 uren door den WelEd. Heer Gouverneur / dagelijks open van 9 tot 4 uren / Lith. J. Kamerling, Borgerhout
Tekst <identity><location> plaats Borgerhout
Tekst  <relationisaar><name> naam  Théophile Jacobs
Tekst <relationisaar><typename> functie  ontwerper
Tekst  <relationisaar><name> trefwoord reclame
Tekst <note> Annotatie Kleurenlithografie; gesign r.o. in het beeldvlak “T. Jacobs”
url <illustration><url>  Link naar lowres http://anet.ua.ac.be/docman/lh/a48c59/tglhps32926.jpg
 url <illustration><url> Link naar thumbnail http://anet.ua.ac.be/docman/lh/32926a.gif

 

5.    Bereikbaarheid:

Bereikbaarheid
static csv http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/affichecollectie.csv
static xml http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/affichecollectie.xml
static json http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/affichecollectie.json

 

6.    Voorwaarden  voor hergebruik

Voorwaarden metadata
licentie Toelichting
 CC0 Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het wordt op prijs gesteld om vermeld te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: [Letterenhuis, Antwerpen].
Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: letterenhuis@stad.antwerpen.be

 

Voorwaarden content (digitale objecten)
licentie Toelichting
 Public Domain Alle afbeeldingen zijn Publiek Domein. Dit houdt in dat ze zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het wordt op prijs gesteld om vermeld te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: [Letterenhuis, Antwerpen].
Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: letterenhuis@stad.antwerpen.be

 

 

7.    Contactpersoon

Contactgegevens inhoudelijke aspecten
naam Isabelle van Ongeval
e-mail Isabelle.vanongeval@stad.antwerpen.be
telefoon 03/222.93.36
organisatie Letterenhuis
website www.letterenhuis.be

 

Contactgegevens technische aspecten
naam Jan Corthouts
e-mail Jan.Corthouts@ua.ac.be
telefoon
organisatie Anet
website

 

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.