Universiteitsbibliotheek Gent – Recollecting Landscapes

1.    Wie?

De belangrijkste taak voor de Universiteitsbibliotheek Gent is het ondersteunen van onderzoek en onderwijs. Dat vertaalt zich in vier deelopdrachten. De bibliotheek is de verbindende factor van een netwerk voor alle universitaire bibliotheken. De Boekentoren, van hand van de bekende architect Henry Van de Velde, biedt een inspirerend studielandschap. Het geklasseerde gebouw ondergaat momenteel een ingrijpende restauratie. Als bewaarbibliotheek is de Universiteitsbibliotheek Gent schatbewaarder van een belangrijke cultureel-erfgoedcollectie. Die gaat terug tot de confiscatie van klooster- en abdijbibliotheken tijdens de Franse revolutie. De rijke collectie is zeer gevarieerd, met de nadruk op religieuze en liturgische titels, humanisme en de reformatie, literatuur, geschiedenis, recht en rechtspraktijk, geneeskunde, botanica, wiskunde en historische kronieken, pamfletten, atlassen, zeldzame veilingscatalogi, brieven, almanakken, kalenders, papyri, handschriften, Gandavensia, grafische materialen, kaarten, architectuur plannen en een uitzonderlijk rijke krantencollectie. Als digitale bibliotheek biedt de Gentse Universiteitsbibliotheek elektronische toegang tot wetenschappelijke communicatie en een groeiend deel van de cultureel-erfgoedcollectie. Met partner Google Books werden meer dan 200.000 volumes uit de collectie gedigitaliseerd. Daarnaast zijn er kleinere digitaliseringsprojecten die in eigen beheer worden uitgevoerd in een professioneel uitgerust atelier.

2.    Wat?

Botanicus en ULB-professor Jean Massart fotografeerde kort na de vorige eeuwwisseling honderden Vlaamse landschappen en koos daarvoor – vanuit strikt wetenschappelijke overwegingen – beelden die een bepaalde natuurlijke vegetatie of cultuur weergaven in samenhang met de geografie van de site. In 1980 maakten fotograaf Georges Charlier en botanicus Leo Vanhecke nieuwe opnamen van een zestigtal van deze locaties. Samen met de foto’s van Massart werden ze in een reizende tentoonstelling aan het publiek getoond en gepubliceerd in een boek. In overleg met het Labo Stedenbouw van de Universiteit Gent, gaf het Vlaams Architectuurinstituut in 2003 aan fotograaf Jan Kempenaers de opdracht dezelfde locaties een derde maal te fotograferen. Zo ontstond een unieke drieledige reeks foto’s die de transformatie van het landschap en de verstedelijking in Vlaanderen gedurende de laatste honderd jaar op een objectieve maar schitterende manier weergeeft.

3.    Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data

n/a

4.    Beschikbare gegevens

Gegevens MARC-XML
type systeemnaam betekenis/inhoud voorbeeld
 tekst 245 titel 245 $$aWereldtentoonstelling Gent 1913 :$$boude kunst in Vlaanderen – Scheldegouw /$$cRené De Cramer$$h[graphic material]
 tekst 700 auteur 700 $$aDe Cramer, René$$d1876-1951
 tekst 260 plaats van uitgave, uitgever en datum uitgave 260 $$aBruxelles :$$bGouweloos,$$c[1913]
 tekst 655 onderwerp 655 $$aExhibition posters$$zBelgium$$zGhent
 URI 024 Digital Identifier 024 $$aarchive.ugent.be:C436AA88-E8F1-11E1-880D-AC7E8375B242

 

Gegevens Dublin Core
type systeemnaam betekenis/inhoud voorbeeld
 tekst dc:title titel Wereldtentoonstelling Gent 1913 : oude kunst in Vlaanderen – Scheldegouw /René De Cramer[graphic material]
 tekst dc:creator auteur De Cramer, René 1876-1951
 tekst dc:description beschrijving 1 beeldaffiche ; drager 120 x 160,5 cm.
 tekst dc:type onderwerp Exhibition posters
 tekst dc:publisher uitgever Gouweloos

Opmerkingen: De digitale identifier kan worden gebruikt om de JPEG of JPEG2000op te vragen. Bijvoorbeeld: met de  digitale identifier‘archive.ugent.be:C436AA88-E8F1-11E1-880D-AC7E8375B242’ kan je een URL construeren naar:

Als het object één scan bevat moet een ‘:1’ achter de digitale identifier worden geplaatst. Bevat het object meerdere scans dan kan met ‘:2’ , ‘:3’, etc de opvolgende digitale pagina’s worden opgevraagd.

5.    Bereikbaarheid:

Bereikbaarheid
OAI-PMH marc http://search.ugent.be/meercat/x/oai?verb=ListRecords&set=recol&metadataPrefix=marcxml
OAI-PMH dc http://search.ugent.be/meercat/x/oai?verb=ListRecords&set=recol&metadataPrefix=oai_dc

6.    Voorwaarden  voor hergebruik

Opgelet: enkel de metadata zijn onder een open licentiebeschikbaar.

Voorwaarden metadata
licentie Toelichting
ODbL Open Data Commons Open Database License http://opendatacommons.org/licenses/odbl/

 

Voorwaarden content (digitale objecten)
licentie Toelichting
CC-BY-NC-SA Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 2.0 België http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl

 

7.    Contactpersoon

Contactgegevens inhoudelijke aspecten
naam Hendrik Defoort
e-mail hendrik.defoort [at] ugent.be
telefoon +32(0) 9 264 38 77
organisatie Universiteitsbibliotheek Gent
website http://lib.ugent.be

 

Contactgegevens technische aspecten
naam Patrick Hochtsenbach
e-mail patrick.hochstenbach [at] ugent.be
telefoon +32(0)9 264 79 80
organisatie Universiteitsbibliotheek Gent
website http://lib.ugent.be

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.