Rubenianum: dataset Tentoonstellingen Oude kunst

Wat?

Het Rubenianum (Antwerpen) is een studiecentrum gespecialiseerd in de kunst van de late Middeleeuwen tot de achttiende eeuw, met de nadruk op de Zuidelijke Nederlanden. Bijzondere aandacht gaat naar het werk van Rubens, Jordaens en Van Dyck. Meer informatie vind je op www.rubenianum.be.

Deze dataset bevat 9789 records met elementaire tentoonstellingsgegevens:

  • titel van de tentoonstelling,
  • begin- en einddatum,
  • stad
  • plaats van het evenement.
  • titel en auteur van de bijhorende tentoonstellingscatalogus

De tentoonstellingen hebben vooral betrekking op oude kunst. De scope is internationaal. De taal van de metadata is de  taal van de tentoonstelling en publicatie. Plaatsnamen zijn in de Nederlandse vorm. Geodata zijn impliciet (plaatsnamen, geen coordinaten).

 

Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data:

  • Trends aantonen in het aantal tentoonstellingen met betrekking tot oude kunst in geografisch of temporeel opzicht.
  • Opzoekbaar maken van tentoonstellingen en tentoonstellingscatalogi op naam, plaats of datum. Na koppeling met bibliografische database (mogelijk op basis van titel en datum) kunnen verdere gegevens worden aangeboden.
  • Opzoekbaar maken van tentoonstellingscatalogi op naam van kunstenaar is mogelijk, omdat de naam vaak vermeld wordt in de naam van de tentoonstelling en het Rubenianum ook een dataset met namen beschikbaar stelt (personen.xml). De naamvorm hiervan wijkt echter af van de naam zoals die in de titel wordt gebruikt (alleen familienaam, of ‘voornaam familienaam’ i.p.v. familienaam, voornaam.

Beschikbare velden

Beschrijvende velden:

<priref> De priref is het recordnummer van de tentoonstelling en de unieke identifier in de database
<title.title> titel van de tentoonstelling
<venue.date.start> begindatum van de tentoonstelling
<venue.date.end> einddatum van de tentoonstelling

 

Bibliografische gegevens

<documentation.author> auteurs van de bibliografische verwijzing
<documentation.notes> impressum (plaats, uitgever, datum)
<documentation.title> titel
<documentation.article> lidwoord dat moet worden samengevoegd met de titel

Overige velden zijn niet relevant of slechts beperkt beschikbaar.

 

Bereikbaarheid

methode formaat adres
download csv http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumtentoonstellingen.csv
download json http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumtentoonstellingen.json
download xml http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumtentoonstellingen.xml

 

Voorwaarden voor hergebruik

Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Rubenianum mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het Rubenianum stelt het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: Rubenianum, Antwerpen.

Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: rubenianum@stad.antwerpen.be

Contactpersoon: Ute Staes, Rubenianum ute.staes@stad.antwerpen.be

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.