Rubenianum: rubensonline.be

Wat?

Het Rubenianum (Antwerpen) is een studiecentrum gespecialiseerd in de kunst van de late Middeleeuwen tot de achttiende eeuw, met de nadruk op de Zuidelijke Nederlanden. Bijzondere aandacht gaat naar het werk van Rubens, Jordaens en Van Dyck. Meer informatie vind je op www.rubenianum.be.

Deze dataset werd gebruikt voor de website www.rubensonline.be (2004). De databank Rubens Online werd ontwikkeld door het Rubenianum en beschrijft alle werken van Peter Paul Rubens die vroeger en/of nu in Belgische openbare collecties te vinden waren. Ook werken die in kerken en andere openbare gebouwen op Belgisch grondgebied te bezichtigen waren, worden beschreven. In totaal wordt het verhaal van 420 werken geschetst, ongeveer 15% van het totale bekende oeuvre van Rubens.

Bij elk werk worden de gegevens over het schilderij aangevuld door een notitie en bibliografische referenties. Tussen de objectbeschrijvingen onderling worden relaties gelegd, bijvoorbeeld tussen een voorstudie voor een definitief schilderij. Wanneer het originele schilderij van Rubens verloren is gegaan, wordt een relatie gelegd met een kopie van een andere kunstenaar.

Taal: Nederlandstalig. De titels van de werken zijn ook in het Engels beschikbaar.

Geodata: impliciet

Afbeeldingen: lage resolutie, waarvan een aantal zwart/wit.

Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data:

  • geografische gids van Rubens’ oeuvre in Vlaanderen
  • virtuele tour in Rubens-collectie België (vgl. project Rembrandt in California)
  • vergelijken van het historische bezit van Rubens-schilderijen met het huidige aanbod op het geografische grondgebied België
  • thematische indeling van Rubens’ oeuvre

 

Beschikbare velden

Beschrijvende velden:

<priref> De priref is het recordnummer van het object en de unieke identifier in de database
<object_number> inventarisnummer of ander uniek nummer (wordt gebruikt als waarde voor gerelateerde records)
<collection> type (schilderij, tekening, olieverfschets, wandtapijt, prent)
<content.motif.general> algemeen thema (religieuze kunst, portret, …)
<content.motif.specific> specifiek thema  (Oud testament, …)
<content.person.name> naam afgebeeld persoon
<content.subject> trefwoord met betrekking tot het afgebeelde onderwerp
<creator> vervaardiger van het werk
<creator.date_of_birth> geboortedatum van de maker
<creator.date_of_death> sterfdatum van de maker
<description> een beschrijving van het werk, gemiddeld ca. 200 woorden.
<decription.name> initialen van de auteur van de beschrijving
<object_name> objectnaam (meestal gelijk aan <collection>)
<physical_description> fysieke kenmerken van het werk (materiaal, afmetingen)
<production.date.start> vroegste datum waarop het werk werd gemaakt, tbv zoekfunctie
<production.date.end> laatste datum waarop het werk werd gemaakt, tbv zoekfunctie
<production.date.notes> datering als tekst, eventueel met opmerkingen (“ca.”)
<title> Nederlandstalige titel van het werk
<title.translation> Engelstalige titel van het werk

 

Eigendomshistoriek

<current_owner> plaats waar het werk nu bewaard wordt. De geografische plaatsnaam staat tussen rechte haken.
<owner_hist.owner> plaats waar het werk oorspronkelijk werd bewaard. De geografische plaatsnaam staat tussen rechte haken.

 

Bibliografische gegevens:

<documentation.author> auteurs van de bibliografische verwijzing
<documentation.notes> impressum (plaats, uitgever, datum)
<documentation.title> titel
<documentation.article> lidwoord dat moet worden samengevoegd met de titel

 

Relaties

<related_object.reference> objectnummer van een gerelateerd object
<related_object.> titel van een gerelateerd object
<gerelateerd_object_huidige_ eigenaar> plaats waar het werk nu bewaard wordt

Media:

<reproduction.reference> naam van het bijhorende mediabestand (zonder extensie, deze is altijd .jpg).

Overige velden zijn niet relevant of slechts beperkt beschikbaar.
 

Bereikbaarheid

1. metadata

Bereikbaarheid
methode formaat adres
download csv http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumrubensonline.csv
download json http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumrubensonline.json
download xml http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumrubensonline.xml

(een json-bestand met verwijzing naar de reproducties: http://rubenianum.opencultuurdata.be/rubensonline.json )

2. Afbeeldingen

Bereikbaarheid
methode formaat adres
download http://rubenianum.opencultuurdata.be/images
download zip http://rubenianum.opencultuurdata.be/images.zip

 

Voorwaarden  voor hergebruik

Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld en de afbeeldingen zijn Publiek Domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Rubenianum mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het Rubenianum stelt het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: Rubenianum, Antwerpen.

Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: rubenianum@stad.antwerpen.be

Contactpersoon: Ute Staes, Rubenianum ute.staes@stad.antwerpen.be

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.