Rubenianum: dataset Oude Meesters

Wie?

Het Rubenianum (Antwerpen) is een studiecentrum gespecialiseerd in de kunst van de late Middeleeuwen tot de achttiende eeuw, met de nadruk op de Zuidelijke Nederlanden. Bijzondere aandacht gaat naar het werk van Rubens, Jordaens en Van Dyck. Meer informatie vind je op www.rubenianum.be.

Wat?

Deze dataset bevat 3928 records met elementaire biografische gegevens van kunstenaars, voornamelijk uit de 14de tot 18de eeuw en met focus op de Nederlanden.

  • namen waaronder hij/zij bekend staat
  • geboorte- en sterfdatum
  • korte biografische notitie (in 626 records)

Voor elke naamvorm bestaat een record. Wanneer de naamvorm niet de voorkeursnotatie van de naam is, wordt naar de voorkeursnaam verwezen met de tag <use>. In het record met de voorkeursnaam  zijn de niet-voorkeursvormen vermeld met de tag <used_for>.

Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data:

  • Tijdslijn van kunstenaars.
  • Dataverrijking voor andere datasets met betrekking tot de oude kunst in de Nederlanden (door aanbieden van alternatieve namen of door levensdata.

 

Beschikbare velden

Beschrijvende velden:

<priref> De priref is het recordnummer van het persoonsrecord en de unieke identifier in de database
<name> naam van de kunstenaar
<used_for> alternatieve benaming
<use> voorkeursbenaming
<biography> korte biografische aanduiding
<death.date.start> vroegst mogelijke sterfdatum (post quem)
<death.date.end> laatst mogelijke sterfdaum (ante quem). Deze datum wordt enkel ingevuld bij onzekerheid over de sterfdatum.
<birth.date.start> vroegst mogelijke geboortedatum (post quem).
<birth.date.end> laatst mogelijke geboortedatum (ante quem) Deze datum wordt enkel ingevuld bij onzekerheid over de geboortedatum.

 Overige velden zijn niet relevant of slechts beperkt beschikbaar.

Bereikbaarheid

methode formaat adres
download csv http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumpersonen.csv
download json http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumpersonen.json
download xml http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/rubenianumpersonen.xml

 

Voorwaarden  voor hergebruik

Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Rubenianum mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het Rubenianum stelt het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: Rubenianum, Antwerpen.

Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: rubenianum@stad.antwerpen.be

Contactpersoon: Ute Staes, Rubenianum ute.staes@stad.antwerpen.be

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.