Datablog Museum Plantin-Moretus

1.    Wat?

 

Museum Plantin-Moretus, AntwerpenHet Prentenkabinet beschikt over een rijke verzameling oude tekeningen en grafiek van Antwerpse meesters van de 16de tot 18de eeuw. Daarnaast verzamelt het ook modern en hedendaags werk van Antwerpse kunstenaars. In de depots liggen Rubens, Breughel, Tuymans en Panamarenko zij aan zij. Met een collectie van meer dan 75000 objecten behoort het Prentenkabinet tot de top vijftig van ‘s werelds belangrijkste prentenkabinetten.

Om een dergelijk grote collectie te beheren, staat sinds enkele jaren de digitalisering centraal. Er wordt voortdurend gewerkt aan de verdere registratie en digitalisering van de collectie in het collectiebeheersysteem Adlib Museum. De hele collectie is online te raadplegen op http://search.museumplantinmoretus.be. Omwille van auteursrechtelijke bepalingen staat op dit moment slechts een beperkt aantal foto’s van de moderne collectie prenten en tekeningen online.

De hier aangeboden datasets bevatten volgende metadata:

 • MPM_selection.xml: 9317 objecten (prenten en tekeningen waarvoor afbeelding beschikbaar is)
 • MPM_oldprints.xml: 27711 oude prenten (vóór 1800)
 • MPM_olddrawings.xml: 3738 oude tekeningen (vóór 1800)
 • MPM_modernprints.xml: 22978 moderne prenten (na 1800)
 • MPM_moderndrawings.xml: 17694 moderne tekeningen (na 1800)

De prenten en tekeningen zijn beschreven volgens de vereisten van de basisregistratie. Waar aanwezig wordt er ook uitgebreidere informatie gegeven: gebruikte technieken, opschriften,  bibliografische referenties, … (voor de volledige lijst, zie beschikbare velden).

Taal: Nederlandstalig. Slechts zelden is een anderstalige titel / beschrijving voorradig (Engels, Frans, Duits)

Afbeeldingen:

 • Meer dan 9000 afbeeldingen waarvan de langste zijde ca 1200 pixels groot is
 • Werkfoto’s en scans van fiches
 • Voor de moderne collecties: slechts beperkt aantal online omwille van auteursrechtelijke bepalingen.

 

2.    Mogelijke invalshoeken of gebruik van de data

 • Tijdlijn
 • Thematische indeling van de collectie
 • Overzicht van het aantal werken per vervaardiger / per techniek / …

 

3.    Beschikbare velden

Beschrijvende velden:

<priref> De priref is het recordnummer van het object en de unieke identifier in de database
<object_number> Objectnummer (wordt gebruikt als waarde voor gerelateerde records)
<alternative_number> catalogusnummer
<title> Titel van het werk
<title.translation> vertaalde titel van het werk
<description> een beschrijving van het werk
<creator> vervaardiger van het werk
<creator.qualifier> Relatie van de vervaardiger tot het werk (naar, toegeschreven aan, …)
<creator.role> Functie van de vervaardiger (graveur, uitgever, …)
<production.date.start> vroegste datum waarop het werk werd gemaakt, tbv zoekfunctie
<production.date.start.prec> Precisie van de vroegste datum waarop het werk werd gemaakt (circa)
<production.date.end> laatste datum waarop het werk werd gemaakt, tbv zoekfunctie
<production.date.end.prec> Precisie van de laatste datum waarop het werk werd gemaakt (circa)
<production.place> Plaats waar het werk vervaardigd is
<production.period> Periode waarin het werk vervaardigd is
<production.reason> Reden vervaardiging
<object_name> type (prent, tekening, aquarel, …)
<collection> Oude (voor 1800) of moderne werken
<material> Gebruikte materialen
<technique> Gehanteerde technieken
<dimension.value> Afmetingen – waarde
<dimension.unit> Afmetingen – eenheid
<dimension.part> Afmetingen – deel
<inscription.content> Opschriften
<inscription.position> Positive opschriften

 

Bibliografische gegevens:

<documentation.page_reference> Deel, pagina, … van bibliografische gegevens
<brocade> Link naar brocade (bibliotheeksysteem Anet)
<documentation.title> titel

 

Relaties

<related_object.reference> objectnummer van een gerelateerd object
<related_object.title> titel van een gerelateerd object
<part_of_reference> Objectnummer van het werk waarvan het object een deel is
<part_of_title> Titel van het werk waarvan het object een deel is

 

Media:

<reproduction.reference> naam van het bijhorende mediabestand
<reproduction.identifier_URL> link naar het bijhorende mediabestand

Overige velden zijn niet relevant of slechts beperkt beschikbaar.

 

4. Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid
methode formaat adres
download csv http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/collectieprentenkabinet.csv
download json http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/collectieprentenkabinet.json
download xml http://api.antwerpen.be/v1/cultuur/collectieprentenkabinet.xml

De datasets zijn ook beschikbaar uitgesplitst in deelcollecties (oude tekeningen, oude prenten, moderne tekeningen en moderne prenten):

Bereikbaarheid
methode formaat adres
download xml http://mpm.opencultuurdata.be/MPM_moderndrawings.xml
download xml http://mpm.opencultuurdata.be/MPM_modernprints.xml
download xml http://mpm.opencultuurdata.be/MPM_olddrawings.xml
download xml
http://mpm.opencultuurdata.be/MPM_oldprints.xml
download xml
http://mpm.opencultuurdata.be/MPM_selection.xml

Afbeeldingen zijn op volgende manier te raadplegen:

http://search.museumplantinmoretus.be/Adlib.Internetserver.MPM.Webservice/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value={ NAAM AFBEELDING }&width=1000&height=1000

Vervang { NAAM AFBEELDING } door de waarde die je terugvindt in <reproduction.identifier_URL>.

Een voorbeeld:

http://search.museumplantinmoretus.be/Adlib.Internetserver.MPM.Webservice/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=..\images\imgPK\PK_OT_00001.jpg&width=1000&height=1000

 

5. Voorwaarden  voor hergebruik

Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden.

De afbeeldingen vallen onder de Vlaamse gratis open data licentie (http://opendata.antwerpen.be/gratis-open-data-licentie).

Het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet stelt het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: Museum Plantin-Moretus, Antwerpen.

Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via museum.plantin.moretus@stad.antwerpen.be.

Contactpersoon: Jeroen De Meester, Museum Plantin-Moretus, jeroen.demeester@stad.antwerpen.be.

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.